KADROMUZ

Selattin CEYLAN - Okul Müdürü

Sevgili Öğrencilerim,
                 İnsanlık var olduğundan beri, yeni şeyler öğrenmek ve bilgiye sahip olmak istemiştir. Çünkü bilgi; güç ve otorite demektir. Bilgiye ulaşmaksa modern teknolojilerle donatılmış kurumlarla olur. Bu kurumlarda okullardır. Okulların amacı; siz sevgili öğrencilerimizi hayata hazırlamaktır. Ünlü Halk ozanımız Aşık Veysel bir şiirinde şöyle der : “Dünyanın en zengin aklını gördüm.Sermayesini sordum, dedi ki: Okul.”Ünlü Fransız romancısı Victor Hugo da: “Okul Uygarlığın Geliştiği Yerdir.” demiştir. İnsanı diğer canlılardan ayıran en önemli özellik, aklıdır. Fakat akıl, kendiliğinden gelişmez. Aklı geliştiren, kullanılmasını öğreten bilgilerle zenginleştiren okuldur. Çünkü okul, eğitim-öğretim yuvasıdır. Okula gelmek, ondan yararlanmak insan hayatında çok önemli bir aşamadır.

 Atatürk bir sözünde şöyle diyor: “İlk ilham; ana baba kucağından sonra, okuldaki öğretmenin dilinden, vicdanından, eğitiminden alınır.”.” Eğer aklınızın zengin olmasını istiyorsanız, uygar bir insan olarak yetişmek istiyorsanız okulunuza dört elle sarılınız, ona sahip çıkınız. Okulun bütün imkânlarından yararlanınız. Okullar sizin için en iyi eğitim yuvalarıdır. Bu yüzden unutmayınız ki okulunuzu korumak onları sonraki nesillere daha iyi bir şekilde teslim etmek birinci görevinizdir. Unutmayınız ki! bu mekanlar Atalarımızdan kalan miras değil, çocuklarımızın emanetleridir.

            Sevgili Öğrencilerim ;
           Öncelikli olarak kendinize bugünlerden hedef belirleyin. Hedeflerinize varmak için de hiçbir şeyi gözünüzde büyütmeyin! Aşılamayacak hiçbir engel, çözülemeyecek hiçbir problem yoktur. Önemli olan, ödev ve sorumluluklarımızı bilmek, çalışmak, doğru formülleri bulmak ve uygulamaktır. Bunun için de ; Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan; insan haklarına ve Anayasa’nın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getiren vatandaşlar  olmalısınız.
             Sizler, öğrenim gördüğünüz süre boyunca pek çok şey öğreneceksiniz; ama önemli olan sadece öğrenmek değil; hayata geçirmek, onu davranış haline getirmektir! Çünkü davranış haline getirilmeyen bilgi, bilgi değildir. Önemli olan bilgiyi içselleştirmek ve tüm insanlığın hizmetine sunmaktır! İşte ancak o zaman eğitimli, ancak o zaman erdemli bir insan olabiliriz!
            İleride karşılaşabileceğiniz zorluklar karşısında asla yılmayınız! Bütün çalışmalarınızda öğrenmenin, bilmenin zevkine varın. Sizin için çalışmak bir zevk olmalı! Bunun için sistemli ve verimli çalışma yollarını öğrenmelisiniz. Bu yolları seçerken, bilgiye hızla ulaşmak gerektiğini unutmamalısınız; çünkü çağ artık teknoloji çağıdır. Bugün insana sunulmuş o kadar bilgi ve bilgi kaynağı var ki, bunlar her geçen gün daha da artmaktadır. Bu bakımdan kaybedecek hiç zamanınızın olmadığını da unutmamalısınız! Bilim ve teknoloji, zamana paralel olarak hızla gelişmektedir. Siz de zamanın gerisinde kalmamak için bu gelişmeye ayak uydurabilmelisiniz. Zamanın gerisinde kalan birey ve toplumlar gelişen bilimi ve teknolojiyi yakalamak için bir koşucu gibi sürekli koşmak zorunda kalacaktır. 
           Bunun için bilginin geçici bir kazanç olmadığını kabul etmeli, öğrenmeyi en yüksek seviyede, kalıcı ve uygulanabilir hale getirmek için çalışmalısınız. Hedefleriniz, amaçlarınız büyük olmalıdır. Sadece not için, sadece sınıf geçmek için çalışmamalısınız.

 

         Hepinizin güzel bir geleceğe ulaşmasını temenni eder, başarılar dilerim.

0212 434 33 00
0212 433 20 49
E-Posta